Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Milas

:

Polis Merkezi Amirliği

   Polis Merkezi Amirliği

 • Bilim insanlarına göre güvenlik ihtiyacı; yeme içme ihtiyacından sonraki sırayı almaktadır. Böylesine önemli ve anlamlı bir görevi üstlenen kuruluşlardan biri olan Polis teşkilatının görev ve yetkileri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda belirtilmiştir.  “Polis; asayişi sağlar. Kişi, toplum, tasarruf emniyeti ile mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza eder. Yardım isteyenlere, yardıma muhtaç çocuklara, sakat ve acizlere yardımcı olur.”

 • Polis Merkezlerinin başlıca iki görevi vardır; suçun işlenmesinden önce planlı devriye hizmetleri ve istihbarat çalışmaları yaparak önleyici güvenlik tedbirleri almak, ikincisi işlenmiş suç hakkında Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen görevleri yapmaktır.

 • Suçun işlenmesinden sonra yapılan adli hizmetler: Suç işleyenin yakalanması işlemi, Polis biriminde suça ilişkin tanzim edilen kayıtlar ve suçta kullanıldığı iddia edilen silah ve araçların adli birimlere teslimi
 • Düzenleme, kontrol, koruma faaliyetleri: Devriye ve nokta hizmetleri, toplantı ve gösteri yürüyüşü, grev-lokavt, siyasi parti ya da dernek toplantıları, basın açıklamaları, çelenk sunma törenleri, özel günlerde alınan tedbirler, devlet büyüklerinin seyahatleri, kişi ve bina korumalar gibi   Adli, mülki, askeri tebligat işlemleri: Her türlü bildirim işlemleri.
 • Olağanüstü zamanlarda yapılan hizmetler: Sıkıyönetim, olağanüstü hal, kriz yönetimi, tabii afetler gibi.  
 •  Bu görevlere polisin eğitim alanındaki ve yardım anlamındaki hizmetlerini de eklememiz mümkündür. 
 • Polis Merkezleri; ulaşım araçlarının az olduğu ve telefonla haberleşme imkanlarının bulunmadığı yıllarda halkın ayağına götürülen bir güvenlik hizmeti olarak düşünülmüştür. Şehir büyüdükçe merkezden asayişin sağlanmasında zorluklar baş göstermiştir. Bunun için yeni kurulan yerleşim birimlerine yeni Polis Merkezleri kurulması uygun görülmüştür.  
 • Polis merkezleri, teşkilatımızda yükü en fazla olan birimlerimizdendir. 24 saat süreyle hizmet vermektedir.  
 
İrtibat Telefonları :
Polis Merkezi Amiri    (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 8021
Polis Merkezi Grup Amiri  (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 8022
Polis Merkezi İdari Büro  (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 8020
Polis Merkezi  Adli Büro  (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 8023 
Polis Merkezi  Kimlik Bildirme  (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 8024 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • Milas Belediyesi
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu