Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Köyceğiz

:

Trafik

SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
 
 Sürücü Belgesi Yeni Kayıt İçin Gerekli Belgeler  
 1. Şoförler Odasından Dosya,
 2. Sürücü belgesi müracaat formu. ( fotoğraf yapıştırılacak ),
 3. Sağlık raporu (aslı), 1 yıl geçerli. (1 Yıl Süresi Geçen Sağlık Raporlar Atılmayacak. Yenileri Dosyaya Eklenecek.),
 4. Sabıka kaydı (aslı), 1 yıl geçerli . (1 Yıl Süresi Geçen Sabıka Kaydı Atılmayacak. Yenileri Dosyaya Eklenecek.),
 5. Diplomanın veya öğrenim belgesinin sürücü kursundan onaylı örneği,
 6. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. ( T.C.kimlik no belirtecek ),
 7. Sertifika,
 8. Kan grubu belgesi. (Kan grubunu bilenler için gerek yoktur),
 9. aliye veznesinden veya Banka Şubelerinden sürücü belgesinin sınıfına göre harç makbuzu. Banka Görevlisi Tarafından Kaşeli,
 10. 4 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çektirilmiş),
 11. Şahsın bizzat müracaatı gerekmektedir,
 12. Sertifika alındıktan sonra soyisim değişikliği yapılmış ise yeniden Savcılık sabıka kaydı ( eskisi ile beraber ) getirilecek,
 13. Sürücü Belgesi Kart bedeli 101 TL'dir,
 14. 45 ve üstü yaşı olanlar sağlık raporu alması zorunludur.
 
Yıpranmış Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İçin Gerekli Olan Belgeler  
 1. Bir adet dilekçe,
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 3. 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çektirilmiş)
 4. 1 Nolu Bankodan Alınacak Sürücü Belgesi Döküm Bilgileri (Başvurudan önce almanız gerekmektedir.)
 5. Sürücü Belgesi Kart bedeli 101 TL'dir.,
 6. Sağlık Durumundan Şüphe Edilen Kişilere Sağlık Raporu Aldırılır.,
 7. 45 ve üstü yaşı olanlar sağlık raporu alması zorunludur.
 Zayiinden Sürücü Belgesi Çıkarmak İçin İstenilen Belgeler  
 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 3. 3 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş),
 4. Kan grubu Belgesi (Kan grubunu bilenler için gerek yoktur),
 5. Soyisim değişikliği ( evlilikten dolayı soy isim değişmişse evlilik cüzdanı fotokopisi , mahkeme kararı ile soyisim değişmişse mahkeme kararı fotokopisi),
 6. 1 Nolu Bankodan Alınacak Sürücü Belgesi Döküm Bilgileri (Başvurudan önce almanız gerekmektedir.),
 7. Sürücü Belgesi Kart bedeli 101 TL'dir,
 8. Sağlık Durumundan Şüphe Edilen Kişilere Sağlık Raporu Aldırılır,
 9. 45 ve üstü yaşı olanlar sağlık raporu alması zorunludur.
 

 

NOT:Önceden alınmış parmak izi çıktınız var ise, başvuru esnasında bir fotokopisini yanınızda getiriniz. Daha önceden herhangi bir işlem için parmak izi verilmiş ise parmak izi biriminden yazı alınması gerekmektedir.

 

FATURALI ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ (Yeni Kayıt)

 

 Gerekli Belgeler:  
 1. Araç gümrük şahadetnameli ise aslı, fatura veya satış belgesi gibi diğer sahiplik belgeleri ise aslı ve fotokopileri,
 2. Uygunluk belgesinin aslı,
 3. Eğer araçta tadilat yapılmış ise, TSE tarafından onaylanmış olan “Münferit Araç Uygunluk Belgesi” aslı ve araç muayenesini yapılmış olması,
 4. Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesinin aslı,
 5. Mali Sorumluluk Sigortası,
 6. 2 adet Müracaat ve İşlem formu (ek-1) Şoförler Odasından temin edilebilir. Usulüne uygun olarak Daktilo veya bilgisayarda doldurulacak,
 7. Bayi yetki belgesi
  Önemli Not :
  -Kimlik Fotokopisi ve Aslı birlikte
  -2 adet Müracaat ve İşlem formu (ek-1) Şöförler Odasından temin edilebilir Usulüne uygun olarak Daktilo veya bilgisayarda doldurulacak
  -Zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçüklerin adına (18 yaş altı ) araç tescilinde noterler tarafından düzenlenmiş taahhütname getirilmesi zorunludur.
  -Şirketler için: İlgili oda kayıt sureti, sicil gazetesi ve imza sirkülerinin getirilmesi gerekmektedir

 

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

(YERLEŞİM YERİ ADRESİ DEĞİŞENLER)

Gerekli Belgeler:
   
 1. Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri ile mevcut  plakaları,
 2. 2 adet Müracaat ve İşlem formu (ek-1) Şoförler Odasından temin edilebilir Usulüne uygun olarak Daktilo veya bilgisayarda doldurulacak,talep edilmesi halinde boş olarak alınan ek-1 belgesi Trafik Tescil Şube Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak doldurulmaktadır.
 3. Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin aslı ve fotokopisi,
 4. Kimlik aslı ve fotokopisi
  Önemli Not:
  -Yerleşim yeri adresi değişikliğinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edildiği takdirde Plaka Değişikliği işlemi yapılır.

 

 

NOTERLER TARAFINDAN SATIŞI YAPILAN ARAÇLAR

(SADECE TESCİL BELGESİ ALACAKLAR - PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAYACAK)

Gerekli Belgeler:
   
 1. Araç tesciline ilişkin geçici belge,
 2. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılmış olacak,
   
  Önemli Not:
  -Satış veya devir tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gelinirse eski sigortasıda geçerli olacaktır.
 
 
TRAFİĞE ÇIKARMA İŞLEMİ
 
Gerekli Belgeler:
 
 1. Dilekçe,
 2. Yetkili Muayene kuruluşu tarafından muayenesinin yapılmış olması,
 3. Trafikten Çekme Belgesi,
 4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.

 

 

TESCİL VE TRAFİK BELGESİ ZAYİ İŞLEMLERİ
 
 Gerekli Belgeler  
 1. T.Ş.O.F’dan 1 Adet Usulüne uygun doldurulmuş Ek-1,
 2. Dilekçe,
 3. Yetkili Muayene kuruluşunca yapılan Motor Şase Tespiti ya da Muayenesi,
 4. Zorunlu mali sorumluluk sigortası.
  Önemli Not:
  -Araç sahibinin veya vekilinin, TC. Nolu kimliğinin yanında bulundurması zorunludur.
  --Şirketler için: İlgili oda kayıt sureti, sicil gazetesi ve imza sirkülerinin  getirilmesi gerekmektedir.
  -Vekâlet ile yapılan işlemlerde vekâletname aslının ve fotokopisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
  -Vekâletnamede, vekilin araç ile ilgili yapacak olduğu işlem açıkça belirtilmelidir.

 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu