Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Köyceğiz

:

Umuma Mahsus Pasaport (Çipli)

NOT: 
  Umuma Mahsus Pasaport İlçe Eniyet Müdürlüğümüzce verilmektedir. Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport, Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport ve Protokol Belgesi İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce Verilmektedir.
 
UMUMA MAHSUS PASAPORT (ÇİPLİ)
 
       Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.
 
Gerekli Evraklar
 
1. Nüfus Cüzdanı aslı. T.C. Kimlik Numarası mutlaka olacaktır.)
2. Biyometrik Fotoğraf 2 adet. (Son 6 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, fotoğraf ebadı 50x70 mm. Erkekler için yüz, çene altı ile saç dibi arası 38 mm, Bayanlar için çene altı ile saç dibi arası 34 mm. olacaktır. Yüz kısmının kapladığı alan fotoğrafın % 70 - 80 lik kısmını kaplayacak. Bayanlarda alın ve kaşlar tamamen açık, saç üzerinde toka vb. takılar olmayacak.
3. Pasaport defter ücreti. (Herhangi bir banka şubesine yatırılacak)
4. Pasaport harçları. (Herhangi bir banka şubesine veya vergi dairelerine yatırılabilir.)
5. Parmak izi evrakı. (Emniyet Müdürlüğüne daha önce ehliyet, pasaport v.s. için parmak izi verenler hariç)
 Not: Yeni Tip Pasaportların süre uzatılması mümkün değildir. Pasaportun süresi bittikten sonra tekrar yeni bir pasaport almanız gerekecektir. Bunu göz önüne alarak pasaportlarınızın süresini belirleyiniz.
 
2013 YILI PASAPORT HARÇLARI VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ
SÜRE
PASAPORT HARCI
DEFTER PARASI
TOPLAM
6 Aylık
92,55TL
72,00 TL
164,55 TL
1 Yıllık
135,20 TL
72,00 TL
207,20 TL
2 Yıllık
220,65 TL
72,00 TL
292,65 TL
3 Yıllık
313,25 TL
72,00 TL
385,25 TL
10 Yıllık
441,40 TL
72,00 TL
513,40 TL
 
Yeni tip e-pasaportlar Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara - Gölbaşında bulunan pasaport tanzim merkezinde tanzim edildikten sonra hak sahiplerinin beyan ettikleri adreslerine PTT kargo aracılığı ile gönderilmektedir. Pasaportlar en geç 4 - 5 gün içinde teslim edilmektedir.
e-pasaport çağrı merkezi  : (0312) 497 80 90
www.epasaport.gov.tr adresinden de pasaport ve pasaportunuzun işlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
 
MÜRACAAT EVRAKLARI
 
1- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraflı olması zorunludur.)
2- 2- Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar(çipli) için İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Fotoğraf boyunun 6 cm'den daha küçük olması durumunda tarayıcıdan geçmemektedir. Fotoğraf boyunun en az 6 cm olması kaydıyla 4,5x6 ebadındaki fotoğraflarda kabul edilmektedir. Aşağıdaki fotoğraflar örnek alınarak biyometrik fotoğraf çektiriniz. Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır. Fotoğrafçılar biyometrik fotoğrafı çok değişik şekillerde yorumlayıp istenilen formatla alakalı olmayan çok değişik fotoğraflar çekebilmektedirler.
Aşağıda fotoğrafçılar için biyometrik fotoğraf çıkarabilmek için gerekli ölçüler mevcuttur.
 
 
 
 
 
Biyometrik fotoğraflarda fotoğraf kalın yada ince bir çizgi ile çerçeve içine alınmamalıdır.
Biyometrik fotoğraflarda yüz 32 ile 36 mm arasında olmalıdır.
pprt2.jpg
 
 
 
3- Cüzdan bedeli makbuzu ve istenilen süreye göre yatırılmış harç bedeli makbuzu
4- Yeni düzenlemelerle birlikte Umuma Mahsus Pasaportlar 10 yıla kadar tanzim edilebilecektir.
5- Maliye Bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Cüzdan Bedeli (2012 yılı için 62,50 TL) alınacaktır. Cüzdan bedelleri Vergi Dairesi veya vergi dairesi adına tahsile yetkili kılınmış bankalara ödenecektir.
Hususi damgalı (yeşil) pasaport harca tabi olmadığından Banka şubelerine pasaport alacak her bir kişi başına sadece 62,50 TL ücret ödenecektir. Bunun dışında bankaya herhangi bir ücret ödemeyiniz.
 
HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT (ÇİPLİ)
 
KİMLER ALABİLİR ?
      Bu pasaport; yasama görevinde bulunan eski üyelere ve eski bakanlara birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer kamu görevlilerine, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara,
Görevleri süresince Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükşehir alt kademe belediye başkanları, İl ve İlçe Belediye Başkanlarına,
Hususi Damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı nevide pasaport verilmesi mümkündür.
EMEKLİ VEYA MESLEKTEN AYRILMIŞ OLANLARIN BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Kendi imzaları ile dolduracakları matbu pasaport talep formu,
Kurumundan alacağı, emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki kadro derecesini belirten yazı,(Temditler için istenmez)
2-Temditler için 3 adet 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf
3-Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport Cüzdan bedeli. (2013 yılı pasaport defter bedeli 72,00 TL. dır.)
4-Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
5-Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakat. Kanuni Mümessillerin bizzat Şubemize gelmesi durumunda Müdürlüğümüzce de tanzim edilmektedir.
6-Öğrenci olanlar için öğrenim gördükleri kurumdan yeni tarihli öğrenci belgesi.
MÜRACAAT EVRAKLARI
1- T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı (15 yaşından büyüklerde fotoğraf olması zorunludur.)
2- 2 Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli) için İçişleri Bakanlığı - Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatı sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Fotoğraf boyunun 6 cm.'den daha küçük olması durumunda tarayıcıdan geçmemektedir. Fotoğraf boyunun en az 6 cm olması kaydıyla 4,5x6 ebadındaki fotoğraflarda kabul edilmektedir. Aşağıdaki fotoğraflar örnek alınarak biyometrik fotoğraf çektiriniz. Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır.
 
HİZMET DAMGALI (GRİ) PASAPORT    
 
5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü maddesinin (B) bendinde belirtilen hüküm üzere hizmet damgalı pasaportlar;
Bu kanun gereğince kendisine diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselerden;
Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile yurtdışına gönderildiklerinde veya yurtdışında vazifeye alındıklarında,
Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara,
Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere,düzenlenir.
Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında; eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil) öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile 25 yaşını dolduruncaya kadar Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
HİZMET PASAPORTU MÜRACAATI SIRASINDA GEREKLİ BELGELER
5 seneyi geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit edilecek süreyle sınırlı olarak, yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvvaffakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoloslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı üstlenmektedir.
KİMLER HİZMET PASAPORTU ALABİLİR?
1- Hükümetçe, Hususi idarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderilen veya dış memleketlerde görevlendirilenler,
2- Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu Milletler arası Kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar,
3- Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenler ile bunların eşleri,
4- Bu durumda olanların, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan çocukları, 18 yaşından büyük olan çocuklarının öğrenim gördükleri okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi almaları gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış pasaport talep formu
2- Görevlendirme onayı,
3- Nüfus cüzdanı,
4- Temditler için 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Yeni tip pasaport alacakların 2 adet biyometrik fotoğraf ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
6- Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Pasaport cüzdan bedeli.
7- Daha önce herhangi bir pasaport almışsa getirilmesi,
8- Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakat.( Kanuni mümessillerin bizzat gelmeleri durumunda Şube Müdürlüğümüzce de tanzim edilmektedir.)
1-Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış hizmet pasaportu talep formu (Bu form her kurumda vardır. Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden hizmet damgalı pasaport istek formunu mühürler ve imzalar)
 
2-2 Adet biyometrik fotoğraf, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına göre tanzim edilmeye başlayan e-pasaportlar (çipli) için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün genelgesiyle fotoğraf ebatları 5x6 olarak belirlenmiştir. Pasaport müracaatınız sırasında vatandaşımızın ve görevli memurların zaman kaybetmemesi ve sorun yaşamamaları için fotoğraf ebatları önemlidir. Fotoğraf boyunun 6 cm'den daha küçük olması durumunda tarayıcıdan geçmemektedir. Fotoğraf boyunun en az 6 cm olması kaydıyla 4,5x6 ebadındaki fotoğraflarda kabul edilmektedir. Aşağıdaki fotoğraflar örnek alınarak biyometrik fotoğraf çektiriniz. Biyometrik fotoğraf cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, arka fonu beyaz renkte olan normal bir vesikalık fotoğraftır.
 
PROTOKOL BELGESİ
(Pasaport alış bilgilerini içeren belge)
 
Protokol Belgesi Emniyet Müdürlüklerince verilmektedir.
Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımızdan müracaat ettiği Konsoloslukça vize işlemlerinin yapılması aşamasında Emniyet Müdürlüklerinden Protokol Belgesi (daha önceki pasaport bilgilerini ihtiva eden belge ) istenmektedir.
 
Protokol Belgesi Talep Eden Vatandaşlarımız Bu Belgeyi Nereden Alabilirler? 
İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğüne müracaatları halinde verilebilmektedir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI 
Şahısların Nüfus Cüzdanlarının aslı ve fotokopisi ile birlikte bizzat Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Şahısların bizzat müracaat edememe yada bu işlemi kendilerinin takip edememesi durumunda noterden verecekleri bir vekaletname ile üçüncü şahıslar bu belgeyi alabilecektir.
 
İSTENEN BELGELER  
1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
2-Protokol dilekçesi. (Müracaatları sırasında şahıslara matbu olarak verilmektedir.)
 
GİRİŞ- ÇIKIŞ BELGESİ 
Giriş-Çıkış belgeleri; Konsolosluklara, Askerlik Şubelerine, SSK, BAĞKUR, YÖK gibi kurumlara verilmek üzere vatandaşlarımız tarafından istenilen yurt dışına çıkış ve ülkemize tekrar giriş bilgilerini içeren belgedir.
İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğünce verilmektedir.
Giriş Çıkış belgesi talep eden vatandaşlarımızın kendisine ve kanuni temsilcilerine ( Noterden vekalet verilen şahıslar, 18 yaşından küçükler için anne veya babalarına, mahcurluların vasilerine v.b.) ikamet ve giriş-çıkış yaptığı hudut kapısı fark etmeksizin verilecektir.
Giriş Çıkış sorgulamasındaki kayıtlar 01.01.1992 tarihinden günümüze kadar olan kayıtları kapsamaktadır. 1992 yılı öncesi kayıtlara ulaşılamamaktadır.
Giriş Çıkış belgeleri bizzat kişilerin kendilerine veya kanuni olarak kişileri temsil eden vekillere verilecektir. Üçüncü şahıslara kesinlikle belge ve bilgi verilmeyecektir.
Giriş Çıkış belgesi talebinde bulunan vatandaşlarımız dilekçelerinde, giriş-çıkış kayıtlarının talep nedenini, hangi yıllara ait giriş-çıkışlarını istediğini belirtecektir. Vatandaşlarımızın Giriş-Çıkış kaydı talebi müracaat ettiği iş günü içerisinde en seri şekilde sonuçlandırılacaktır.
 
PASAPORTLARIN ARAPÇA TERCÜMESİ
 (Libya için)
11.05.2007 tarihi itibari ile Libya'ya seyahat edecek yabancıların pasaportlarında bulunan kimlik bilgilerinin Arapça tercümesinin pasaportta bulunması uygulamasının Libya makamlarınca mevcut olan yasa gereği zorunlu hale getirilmiştir.
Pasaporttaki kimlik bilgilerinin Arapça tercümesi için neler gereklidir?
    Tercümesi yapılacak pasaportunuzun getirilmesi
    Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
    Başvurunun, pasaport sahibi veya pasaport sahibinin vekalet verdiği kişi, tarafından yapılması
    Pasaportların Arapça tercümesi için kaşe basımı ve yaptırılan tercümeyi onaylanma işlemi İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 
 PASAPORT BEDELLERİNİ TAHSİLATA YETKİLİ BANKALAR     
  
1-T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7-AKBANK T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8-HSBC BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9-DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10-FORTİS BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11-TEKSTİLBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12-ŞEKERBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13-FİNANSBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
14-TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15-ANADOLU BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16-ING BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17-ALTERNATİF BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
18-EUROBANK TEKFEN A.Ş. GENEL MÜDTÜRLÜĞÜ
19-TURKISH BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20-CİTİBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21-TURKLANDBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23-ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI AA.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
1-Pasaport müracaat (istek) formunu nasıl, ne zaman doldurmamız gerekmektedir?
Cevap: Pasaport istek formunu, pasaport çıkartmak istediğiniz zaman Pasaport Şube Müdürlüğü'nden temin edebilirsiniz.
2-Evlilik durumunda ne yapmam gerekmektedir? (Medeni hal / soyad değişikliği)
Cevap: Öncelikle nüfus cüzdanı esas alınacağından nüfus cüzdanının değiştirilmesi gerekmektedir. Mevcut pasaportunuzda değişiklik olması nedeniyle talebiniz halinde pasaportunuz değiştirilecektir.
3-Pasaport kaybını bildirmek için gerekli belgeler nelerdir?
Cevap: Bulunduğunuz ilin Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube'sine müracaat ederek pasaport zayii işlemlerini yaptırmanız gerekmektedir. Şubemizden alacağınız hazır dilekçe ile müracaat etmeniz yeterli olacaktır. Yanınızda nüfus cüzdanınızın aslı olmalıdır.
4-Askerlik durumu için gerekli araştırmayı kim ve nasıl yapmaktadır?
Cevap: Pasaport müracaatlarında Askerlik belgesi istenilmemektedir.
5-Hususi pasaportumu umumi pasaporta nasıl çevirebilirim?
Cevap: Hususi Pasaportunuzu, pasaport talebinde bulunduğunuz Emniyet Müdürlüğü'ne iade etmek suretiyle Umuma Mahsus Pasaport alabilirsiniz.
6-Ebeveyn pasaportlarına çocuk refakati nasıl olmaktadır?
Cevap: Yeni tip pasaportlarda (e-pasaport) pasaportların refakat hanesi bulunmamaktadır. Talep edenlere ebeveyn ve çocuklara ayrı ayrı pasaport tanzim edilmektedir. Eski tip pasaportlarda refakat hanesi uygulamasına devam edilmektedir. Anne refakatinde kayıt edilmesi halinde babanın muvafakatı, babanın pasaportuna kayıt edilecekse annenin muvafakatı istenir. 7 yaşından küçük çocukların refakate kayıt edilmesi halinde harç bedelinden muaf tutulmaktadır.
7-Zayi pasaportlarda müracaat formunu nasıl doldurmalıyız?
Cevap: Özel bir form doldurmanıza gerek yoktur. Zayii pasaport için ayrıca dilekçe vermeniz gerekmektedir.
8-Vizeyi nereden ve nasıl alabiliriz?
Cevap: Gideceğiniz ülkenin Türkiye'deki temsilciliğinden vize almanız gerekmektedir.
9-Pasaportum yıprandı, ne yapmalıyım?
Cevap: Bulunduğunuz ilin Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü'ne yeni pasaport (e-pasaport) almak üzere müracaat etmeniz gerekmektedir.
10-Yeşil Pasaportumun süresini nasıl uzatabilirim?
Cevap: Emekli iseniz ve mevcut eski tip pasaportunuzu temdit ettirecekseniz emekliler için matbu pasaport istek formunu doldurmanız gerekmektedir. Formu Pasaport Şube Müdürlüğü'nden temin edebilirsiniz. 4 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, pasaport defter bedeli yeterli olacaktır. Halen çalışıyor iseniz kurumunuzdan onaylı pasaport istek formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ve pasaportunuzla müracaat etmeniz gerekmektedir. Harçtan muaftır. Pasaportunuzun olması nedeniyle pasaport defter bedeli ödemeyeceksiniz.
11-Nüfus naklinde ne yapmam gerekmektedir?
Cevap: Daha önceden aldığınız pasaportunuz mevcut ise pasaport temdit talebinde bulunduğunuzda pasaportunuz değiştirilecektir. Öncelikle nüfus cüzdanınızı değiştirmeniz gerekmektedir.
12-Pasaportumun temdit süresi (eski tip) ne kadar olmalıdır?
Cevap: İsteğinize bağlıdır. 6 aydan - 5 yıla kadar pasaport süresi verilmektedir. Eski tip pasaportların son kullanma tarihi 24/11/2015’dir.
13-Pasaportumdaki eski süreyi yeniye aktarabilir miyim?
Cevap: Süre aktarma işleminde harç bedeli alınmaz. Defter bedeli ödenir.
14-Pasaportumu yeniletirken defter bedeli gerekmekte midir?
Cevap: Mevcut pasaportunuzu çeşitli nedenlerden dolayı değiştirme talebinizde pasaport defter bedeli ödenir. Ancak mevcut eski tip pasaportunuzu uzatma talebinde pasaport defter bedeli ödenmez. Sadece istenilen süre kadar pasaport harcı yatırılır.
15-Pasaportumu kaç günde teslim alabilirim?
Cevap: Yeni tip e-pasaportlar Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara - Gölbaşında bulunan pasaport tanzim merkezinde tanzim edildikten sonra hak sahiplerinin beyan ettikleri adreslerine PTT kargo aracılığı ile gönderilmektedir. Pasaportlar en geç 4 - 5 gün içinde teslim edilmektedir.
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu