Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

TL Güvenlik Özellikleri

TL GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ (1)
TL BANKNOTLARDAKİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Merkez Bankası tarafından basılan yeni banknotlardaki güvenlik özellikleri 4 gruba 
ayrılmaktadır. Bunlar halka, profesyonellere, makinelere ve Merkez Bankasına münhasır özellikler 
olarak belirlenmektedir. 
Halen tedavülde bulunan Türk Liralarının halka ve profesyonellere yönelik ortak güvenlik 
özellikleri ile her banknot kupürüne ait farklı güvenlik özellikleri bulunmaktadır. 
-Emniyet şeridi: Tüm banknotlarda kâğıda gömülü olarak yer almaktadır. Banknot ışığa 
tutulduğunda her 2 yüzden de kesintisiz bir hat şeklinde görülüyor. Şerit üzerinde yer alan kupür 
değeri ve TL harfleri de okunabilmektedir. 
-Filigran: Ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin küçüğü ile kupür değerini gösteren sayıdan 
oluşuyor. Banknot ışığa tutulduğunda her 2 yüzden de görülebilmektdir. 
 
TL GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ  (2)
-Holografik şerit folyo: Dünyada ilk kez uygulanan bir folyo tipidir. Banknotların ön yüzünde 
bulunur ve tasarımla uyumlu çeşitli görsel motiflerden oluşmaktadır. Banknot hareket ettirildiğinde 
parlak ve renkli yansımalar veriyor. Farklı açılardan bakıldığında, ay-yıldız motifin altındaki 
dikdörtgen şekil içindeki TL harfleri kupür değerine dönüşüyor. Bu özellik, yeni banknotlarda yer 
alan, akılda tutulması ve kontrolü kolay en belirgin güvenlik özelliklerinden biridir.
-Kabartma baskı: Atatürk portresinin ve üstte yer alan ``Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası`` 
ibaresinin yanı sıra orta bölümde kupür değerini gösteren sayılar ve yazılarda kabartma baskı 
bulunuyor. 
Baskının en belirgin olduğu yerler sol alt ve sağ üst köşelerdeki kupür değerini gösteren sayılar 
olarak belirtiliyor.
-Gizli görüntü: Portrenin sağ alt tarafında, yedigen şeklin içinde, banknota yatay konumda göz 
hizasında bakıldığında kupür değerini gösteren gizli görüntü bulunuyor. 
TL banknotlar, yatay olarak tutulduğunda, bu özelliği ekrandaki gibi net şekilde görülebiliyor. 
-Bütünleşik görüntü: Banknotlar, ışığa tutulduğunda, sol üst kenarda yer alan şekiller, arka yüzdeki 
şekillerle birleşerek kupür değerini oluşturuyor. 
Ön Yüz Arka Yüz Bütünleşik Ön Yüz Arka Yüz Bütünleşik

TL GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ (3)

-Renk Değiştiren Şerit: Banknotların arka yüzünde, üzerinde kupür değerini gösteren ``sayı`` ve 
``TL`` harfleri bulunun Renk Değiştiren Şerit, banknot hareket ettirildikçe yarı şeffaf sarı renkli 
yansıma veriyor. Banknotlarda mikro yazılar yer alırken, banknotların ön yüzünde, ay-yıldız 
motifinin içinde, kupür değerini gösteren ``sayılar`` ve ``TL`` harfleri mikro yazılı. Para ile ilgili 
mesleklerde çalışanlar büyüteçle bu yazıları kolaylıkla görebilecek. Mikro yazıların tüm kupürlerde 
aynı yerde olması bir başka kolaylık. 
-UV Özellikleri: 5 farklı özellik içeren ultraviyole güvenlik özellikleri, özellikle para ile doğrudan 
ilgili mesleklerde çalışanlar için büyük önem taşırken, normal kağıttan farklı olarak banknot 
kağıdında UV ışık altında parlama bulunmuyor. UV ışık altında mavi ve kırmızı renkte parlayan 
kılcal lifler yer alıyor. Emniyet şeridi UV ışık altında, 5 ve 10 TL`de mavi, 20 ve 50 TL`de kırmızı, 
100 ve 200 TL`de ise sarı renkte parlama veriyor. Ön yüzde Atatürk portresi alanında, kupür değerini 
gösteren ``sayı`` ve ``TL`` harfleri belirerek UV ışık altında kırmızı renkte parlama veriyor. Aynı 
özellikler tüm banknotlar üzerinde bir arada görülüyor. Yine UV ışık altında arka yüzde, kırmızı 
renkteki seri ve sıra numarası ``canlı ve parlak kırmızı`` yansıma vermekte, siyah renkli seri ve sıra 
numarası ise ``sarımsı-yeşil`` renge dönüşüyor.

TL GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ (4)

5 TL
Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki “5 
TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki 
dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarında “TCMB” ibaresi 
mikro yazılıdır.
Portrenin alt ve üst kısımlarından banknot kenarına doğru kavislenen sarı ve kahverengi renkli dört 
çizgide “5 TL” ibaresi tekrarlanarak mini yazılıdır.

10 TL
Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki “10
TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki 
dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarında “TCMB” ibaresi 
mikro yazılıdır.

20 TL
Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki “20
TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki 
dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarında “TCMB” ibaresi 
mikro yazılıdır.
Portrenin alt ve üst kısımlarından banknot kenarına doğru
kavislenen sarı ve kahverengi renkli dört 
çizgide “20 TL” ibaresi tekrarlanarak mikro yazılıdır.

50 TL
Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki “50
TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki 
dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarında “TCMB” ibaresi 
mikro yazılıdır.

100 TL
Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki “100
TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki 
dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarında “TCMB” ibaresi 
mikro yazılıdır.
Portrenin alt ve üst kısımlarından banknot kenarına doğru 
kavislenen sarı ve mavi renkli dört çizgide 
“100 TL” ibaresi tekrarlanarak mikro yazılıdır.

200 TL
Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki “100
TL” ibaresi ile holografik şeritlerin folyo üzerindeki 
dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarında “TCMB” ibaresi 
mikro yazılıdır.

TL GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ (5)

-Boyut farkı: 5 TL banknotların boyutu 64x130 mm, 10 TL banknotların 64x136 mm, 20 TL 
banknotların 68x142 mm, 50 TL banknotların 68x148 mm, 100 TL banknotların 72x154 mm, 200 TL 
banknotların ise 72x160 mm. 
TL banknotların 7. güvenlik özelliğini, boyut farkı oluşturuyor. Tüm banknotların uzun kenarında 6 
mm, kısa kenarında ise ikili grup olarak 4 mm fark bulunuyor. 
Her banknotun kupür değeriyle orantılı olarak uzun olmasının, görme engellilerin paraları 
tanımalarını kolaylaştıracak bir özelliktir. 
-Renklendirilmiş banknot kağıdı: TL banknotlarında her kupürün hakim renginin açık bir tonu 
kağıt rengi olarak uygulanmıştır. 
-Görme Engellilere Yönelik Özellikler: Türk Lirası banknotları tasarlanırken, görme engelli 
vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine özel önem verildi. Tüm banknotlarda aynı bölgede olmak 
kaydıyla, banknotların ön yüzünde, sol üst kenarda Braille alfabesinden yararlanılarak oluşturulan 
noktalar, dokunulduğunda hissedilirken, noktaların sayısına ve yerleşim şekline göre kupür değerleri 
kolaylıkla anlaşılabiliyor. 5 TL`den 200 TL`ye doğru sırasıyla, 1`den 6`ya kadar rakamlar Braille 
Alfabesi ile yazıldı. Kupürlerde boy farkı ve diğer kabartmalarla birlikte, görme engellilerin 
banknotu tanımalarını en çok kolaylaştıracak bir diğer özellik de bu noktalar olacak. 
 • Fethiye Kaymakamlığı
 • fethiye belediyesi
 • Polsan
 • IPA
 • UPEM
 • TUBİM
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Polis Eşleri Kaynaşma Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu