Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ihale ilanı
 
MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
MÜBADELE İHALE İLANI
1-İhaleyi Yapan İdarenin Adı :Muğla İl Emniyet Müdürlüğü
2-İhaleyi Yapan İdarenin Adresi :Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No:1 MUĞLA
3-İhaleyi Yapan İdarenin Telefon ve Faks Numarası :0 252 214 19 04   Dahili:6421  -  Faks:0 252 214 15 29
4-İhalenin Adı :Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Taşıt, Mal ve Malzemenin Mübadele yoluyla satışı işi
5-İhalenin Niteliği ve Miktarı :50 Adet Taşıt, 6 Adet Bisiklet, 4150 kg Aluminyum, 1350 kg Pirinç ve 5000 kg Demir Hurda Malzeme
6-Mübadele Karşılığında Alınacak Mala İlişkin Özellikler : 1 Adet Volkswagen Passat 1.4 TSI  ACT 150 PS DSG Highline, 
 1 Adet Volkswagen Caravelle  Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150 PS,
 1 Adet Ford Focus Style 4K 1.6L Tİ-VCT 125 PS 5 İleri Benzinli 
 3 Adet Ford Tourneo Courier 1.5 TDCİ Deluxe 75PS(Araçların tamamı 2017 Model)
4 Takım MICHELIN marka 195/65/15-95T Oto Lastiği(1 Takım 4 oto lastiğinden ibarettir 2017yılına ait)
7-İhale Yeri : Emirbeyazıt Mah.Dirgeme Yolu No:1 Muğla (Emniyet Müdürlüğü Kafeteryası)
8-İhale Tarih ve Saati :02.08.2017 Çarşamba günü - Saat: 14.00
9-İhalenin Usulü                                                      :İhale Kapalı teklif açık artırma usulu ile yapılacaktır.
10-İhale Konusu işin ve Belgelerin görülebileceği Yer :İhale konusu araçlar İl Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde görülebilir.
 Belgeler Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir.
11-İhale Konusu işle ilgili Şartname olup olmadığı  :İhale konusu işle ilgili şartname mevcuttur. Şartname İkmal Büro Amirliğinde görülebilir. 
 İhaleye katılacak  kişilerin şartnameyi  satın almaları zorunludur. 
12-Şartname ücreti ve  yatırılacağı Yer :Şartname bedeli 50,00 TL'dir.Şartname bedeli Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 
 yatırılacak ve buradan alınan makbuzla İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilecektir
13- Tekliflerin verilme şekli :Teklifler İhale Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.
14-Geçici teminatın yatırılacağı yer ve son ödeme zamanı :Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 03.08.2016 Perşembe günü - Saat: 14.00
15-Bu ihale için sürülecek en az pey miktarı :Şartnamenin 2/D maddesine göre artırım yapılacaktır.
16-İhale ile ilgili sözleşme yapılıp yapılmayacağı :Bu ihale ile ilgili olarak sözleşme yapılacaktır.Ancak Yüklenici sözleşme yapma süresi içerisinde  
 taahhatünü yerine getirirse sözleşme yapılmayacaktır.
17İhaleye katılma şartları ve istenilen Belgeler: 
a) İhale tarihine göre altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi,
b) Başkası adına vekil olarak ihaleyi katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliğe temsilen katılanların ise noterden onaylı imza  
sirküleri örneğini,
c) Tebligat adresini, iş veya ikamet adresine ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
d) Teklifte bulunulacak taşınır malın satışına dair ekli listede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarına dair belgeyi,
e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İdarece gerekli görülen ve şartname eki listenin “Özel Hükümlerinde gösterilen belgeyi, ibraz etmeleri şarttır.
18-Özel hükümler:
1-Üzerine ihale yapılan istekli bedelini ödediği taşıt ve malzemeleri ödemeyi yaptığı tarihi takip eden 5 gün içinde teslim almak zorundadır.5 gün içinde alınmadığı 
taktirde vasıta müşteri hesabına Muğla İhale Komisyonunca satılacaktır. Alıcı adına yapılan satışa doğan fark geçici teminattan mahsup edilecektir. Alıcısı adına
ikinci satıştan doğan fazlalık ve geçici teminat alıcısına usulüne göre ödenir.
2-Taşıt ve malzemelerle ile ilgili KDV dahil vergi,resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, ihale kararının tarihinin tebliği tarihinden itibaren 
15 gün  içinde yatırılması zorunludur.
3-Açık arttırmalı satışlardan; adına vasıta ihale edilenler Trafik Tescil için araç muayene kontrol ve uygunluk belgesini kendileri alacaklardır.
19- Mübadelesi Yapılacak Taşıtlar, Mal ve Malzemeye ait Diğer Bilgiler:
S.
NO
PLAKASI MODELİ MARKASI  TİPİ FAAL OLUP OLMADIĞI HASAR ORANI
%
TAHMİNİ BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
(TL)
BULUNDUĞU
YER
1 48 A 0008 1998 Tofaş  Dogan Dogan SLX 1.6 İ.E FAAL HASARSIZ 10.000,00 TL 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
2 48 A 0016 2000 Volkswagen Polo  Polo 1.6 FAAL HASARSIZ 11.000,00 TL 660,00 Emniyet Müd. Bahçesi
3 48 A 0018 2009 Hyundai Accent Accent Era 1.6  FAAL HASARSIZ 10.000,00 TL 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
4 48 A 0020 2004 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 13.000,00 TL 780,00 Emniyet Müd. Bahçesi
5 48 A 0025 2004 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 10.000,00 TL 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
6 48 A 0036 2009 Hyundai Accent Accent Era 1.6  FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
7 48 A 0041 1999 Ford Transit Minibüs (10-17 k) FAAL HASARSIZ 13.000,00 TL 780,00 Emniyet Müd. Bahçesi
8 48 A 0046 2001 Renault  Clio Clio 1.4 FAAL HASARSIZ 9.000,00 TL 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
9 48 A 0058 1999 Renault 19 Europa 1.6 FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
10 48 A 0062 1998 Renault  9 L-423 Broadway FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
11 48 A 0073 2011 Ford Connect Tourneok210s 1.8 tdci FAAL HASARSIZ 10.000,00 TL 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
12 48 A 0081 2007 Yamaha Motor RJ 14  FAAL HASARSIZ 9.000,00 TL 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
13 48 A 0083 2005 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 20.000,00 TL 1.200,00 Emniyet Müd. Bahçesi
14 48 A 0086 2005 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 13.000,00 TL 780,00 Emniyet Müd. Bahçesi
15 48 A 0089 2009 Renault  Megane Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 17.000,00 TL 1.020,00 Emniyet Müd. Bahçesi
16 48 A 0100 2009 Renault  Megane Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 15.000,00 TL 900,00 Emniyet Müd. Bahçesi
17 48 A 0101 2009 Renault  Megane Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 15.000,00 TL 900,00 Emniyet Müd. Bahçesi
18 48 A 0103 2007 Hyundai Accent Accent Era 1.6  FAAL HASARSIZ 9.000,00 TL 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
19 48 A 0104 2009 Renault  Megane Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 15.000,00 TL 900,00 Emniyet Müd. Bahçesi
20 48 A 0116 2005 BMW Motor F 650 GS  FAAL HASARSIZ 9.000,00 TL 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
21 48 A 0125 2012 Hyundai Accent Accent Era 1.6  FAAL HASARSIZ 14.000,00 TL 840,00 Emniyet Müd. Bahçesi
22 48 A 0135 2000 Tofaş  Şahin Şahin 1.6 FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
23 48 A 0136 2000 Tofaş  Şahin Şahin 1.6 FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 360,00 Emniyet Müd. Bahçesi
24 48 A 0159 2011 Fiat Linea Linea 1.6 FAAL HASARSIZ 12.000,00 TL 720,00 Emniyet Müd. Bahçesi
25 48 A 0164 2010 Lifan Eagle 125  FAAL HASARSIZ 800,00 TL 48,00 Emniyet Müd. Bahçesi
26 48 A 0216 2000 Tofaş  Şahin Şahin 1.6 FAAL HASARSIZ 9.000,00 TL 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
27 48 A 0220 1999 BMW Motor R 1100 GS  FAAL HASARSIZ 7.000,00 TL 420,00 Emniyet Müd. Bahçesi
28 48 A 0226 2000 BMW Motor R 1100 RT  FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
29 48 A 0230 2001 İsuzu Otobüs Otobüs (27-40 k) FAAL HASARSIZ 10.000,00 TL 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
30 48 A 0241 2001 BMW Motor R 1100 RT  FAAL HASARSIZ 9.000,00 TL 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
31 48 A 0251 2002 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 12.000,00 TL 720,00 Emniyet Müd. Bahçesi
32 48 A 0253 2002 Peugeot Boxer Midibüs (18-26 k) FAAL HASARSIZ 10.000,00 TL 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
33 48 A 0254 2002 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 13.000,00 TL 780,00 Emniyet Müd. Bahçesi
34 48 A 0255 2002 Fiat Doblo Cargo  1.9 D FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
35 48 A 0260 2005 Toyota Avensis Avensis Elegant FAAL HASARSIZ 28.000,00 TL 1.680,00 Emniyet Müd. Bahçesi
36 48 A 0263 2005 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 16.000,00 TL 960,00 Emniyet Müd. Bahçesi
37 48 A 0273 2005 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 13.000,00 TL 780,00 Emniyet Müd. Bahçesi
38 48 A 0274 2005 Toyota  Corolla Corolla FAAL HASARSIZ 12.000,00 TL 720,00 Emniyet Müd. Bahçesi
39 48 A 0282 2005 Renault  Clio Clio 1.4 FAAL HASARSIZ 16.000,00 TL 960,00 Emniyet Müd. Bahçesi
40 48 A 0286 2005 BMW Motor F 650 GS  FAAL HASARSIZ 9.000,00 TL 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
41 48 A 0294 2006 Fiat Albea Albea FAAL HASARSIZ 12.000,00 TL 720,00 Emniyet Müd. Bahçesi
42 48 A 0311 2007 Renault  Megane Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 15.000,00 TL 900,00 Emniyet Müd. Bahçesi
43 48 A 0312 2007 Hyundaı Starex Starex FAAL HASARSIZ 4.000,00 TL 240,00 Emniyet Müd. Bahçesi
44 48 A 0315 2007 Volkswagen Polo  Polo FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
45 48 A 0317 2008 Ford Connect Van T220S 1.8 T FAAL HASARSIZ 8.000,00 TL 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
46 48 A 0320 2008 Ford Connect Van T220S 1.8 T FAAL HASARSIZ 9.000,00 TL 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
47 48 A 0323 2007 Honda Motor XL 650 V  FAAL HASARSIZ 7.000,00 TL 420,00 Emniyet Müd. Bahçesi
48 48 A 0330 2007 Honda Motor XL1000  FAAL HASARSIZ 6.000,00 TL 360,00 Emniyet Müd. Bahçesi
49 48 A 0341 2008 Yamaha Motor RG 02  FAAL HASARSIZ 4.000,00 TL 240,00 Emniyet Müd. Bahçesi
50 48 A 0346 2008 Yamaha Motor RG 02  FAAL HASARSIZ 4.000,00 TL 240,00 Emniyet Müd. Bahçesi
51     Bisiklet Bianchi  FAAL HASARSIZ 50,00 TL 3,00 Emniyet Müd. Bahçesi
52     Bisiklet Bianchi  FAAL HASARSIZ 50,00 TL 3,00 Emniyet Müd. Bahçesi
53     Bisiklet Bianchi  FAAL HASARSIZ 50,00 TL 3,00 Emniyet Müd. Bahçesi
54     Bisiklet Bianchi  FAAL HASARSIZ 50,00 TL 3,00 Emniyet Müd. Bahçesi
55     Bisiklet Bianchi  FAAL HASARSIZ 50,00 TL 3,00 Emniyet Müd. Bahçesi
56     Bisiklet Bianchi  FAAL HASARSIZ 50,00 TL 3,00 Emniyet Müd. Bahçesi
57     HURDA MALZEME ALÜMİNYUM HURDASI 4150  KG   18.675,00 TL 1.120,50 Emniyet Müd. Bahçesi
58     HURDA MALZEME PİRİNÇ HURDASI 1350 KG   13.500,00 TL 810,00 Emniyet Müd. Bahçesi
59     HURDA MALZEME DEMİR HURDASI 5.000 KG   4.250,00 TL 255,00 Emniyet Müd. Bahçesi
T O P L A M 566.525,00 33.991,50  
…/07/2017 Br.Mem:H.YAŞAR
…/07/2017 Şb Md.V.:U.ÜSTÜN
…/07/2017 Em.Md. Yrd.:A.YENİÇERİ

 

 

 
 
 • Muğla Valiliği
 • Muğla Belediyesi
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS