Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İHALE İLANI
01.11.2018  

 

            

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜBADELE İHALE İLANI

 

 

            1-İhaleyi Yapan İdarenin Adı :Muğla İl Emniyet Müdürlüğü
            2-İhaleyi Yapan İdarenin Adresi :Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No:1 MUĞLA
            3-İhaleyi Yapan İdarenin Telefon ve Faks Numarası :0 252 214 19 04   Dahili:6421  -  Faks:0 252 214 15 29
            4-İhalenin Adı :Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Taşıt, Mal ve Malzemenin Mübadele yoluyla satışı işi
            5-İhalenin Niteliği ve Miktarı :24 Adet Taşıt,  5184 kg Aluminyum, 971 kg Pirinç ve 10000 kg Demir Hurda Malzeme
            6-Mübadele Karşılığında Alınacak Mala İlişkin Özellikler  2018 Model 1 Adet Ford Focus 1.6 Titanium 125 ps Benzinli sedan manuel
 2018 Model 3 Adet Toyota Corolla 1.6 Touch Benzinli sedan Manuel
2018 Model 10 Takım MICHELIN marka 205/55R16 91 H YAZLIK Oto Lastiği(1 Takım 4 oto lastiğinden ibarettir )
            7-İhale Yeri : Emirbeyazıt Mah.Dirgeme Yolu No:1 Muğla (Emniyet Müdürlüğü Kafeteryası)
           8-İhale Tarih ve Saati :21.11.2018 Çarşamba günü - Saat: 14.00
            9-İhalenin Usulü                                                      :İhale Kapalı teklif açık artırma usulu ile yapılacaktır.
           10-İhale Konusu işin ve Belgelerin görülebileceği Yer :İhale konusu araçlar İl Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde görülebilir.
 Belgeler Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir.
          11-İhale Konusu işle ilgili Şartname olup olmadığı  :İhale konusu işle ilgili şartname mevcuttur. Şartname İkmal Büro Amirliğinde görülebilir. 
 İhaleye katılacak  kişilerin şartnameyi  satın almaları zorunludur. 
          12-Şartname ücreti ve  yatırılacağı Yer :Şartname bedeli 50,00 TL'dir.Şartname bedeli Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 
 yatırılacak ve buradan alınan makbuzla İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilecektir
         13- Tekliflerin verilme şekli :Teklifler İhale Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.
         14-Geçici teminatın yatırılacağı yer ve son ödeme zamanı :Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 21.11.2018günü - Saat: 12.00
         15-Bu ihale için sürülecek en az pey miktarı :Şartnamenin 2/D maddesine göre artırım yapılacaktır.
         16-İhale ile ilgili sözleşme yapılıp yapılmayacağı :Bu ihale ile ilgili olarak sözleşme yapılacaktır.Ancak Yüklenici sözleşme yapma süresi içerisinde  
 taahhatünü yerine getirirse sözleşme yapılmayacaktır.
          17-İhaleye katılma şartları ve istenilen Belgeler: 
           a) İhale tarihine göre altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir   belgeyi,
           b) Başkası adına vekil olarak ihaleyi katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliğe temsilen katılanların ise noterden onaylı imza  
            sirküleri örneğini,
           c) Tebligat adresini, iş veya ikamet adresine ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,
           d) Teklifte bulunulacak taşınır malın satışına dair ekli listede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarına dair belgeyi,
           e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
          f) İdarece gerekli görülen ve şartname eki listenin “Özel Hükümlerinde gösterilen belgeyi, ibraz etmeleri şarttır.
            18-Özel hükümler:
            1-Üzerine ihale yapılan istekli bedelini ödediği taşıt ve malzemeleri ödemeyi yaptığı tarihi takip eden 5 gün içinde teslim almak zorundadır.5 gün içinde alınmadığı 
        taktirde vasıta müşteri hesabına Muğla İhale Komisyonunca satılacaktır. Alıcı adına yapılan satışa doğan fark geçici teminattan mahsup edilecektir.    Alıcısı adına
ikinci satıştan doğan fazlalık ve geçici teminat alıcısına usulüne göre ödenir.
            2-Taşıt ve malzemelerle ile ilgili KDV dahil vergi,resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, ihale kararının tarihinin tebliği tarihinden itibaren2-Taşıt ve malzemelerle ile ilgili KDV dahil vergi,resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, ihale kararının tarihinin tebliği tarihinden itibaren 
           15 gün  içinde yatırılması zorunludur.
           3-Açık arttırmalı satışlardan; adına vasıta ihale edilenler Trafik Tescil için araç muayene kontrol ve uygunluk belgesini kendileri alacaklardır.
           19- Mübadelesi Yapılacak Taşıtlar, Mal ve Malzemeye ait Diğer Bilgiler:
S.
NO
PLAKASI MODELİ MARKASI  TİPİ FAAL OLUP OLMADIĞI HASAR ORANI
%
TAHMİNİ BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
(TL)
BULUNDUĞU
YER
1 48 A 0001 2007 Mercedes E 200 E 200 K FAAL HASARSIZ 65000 3.900,00 Emniyet Müd. Bahçesi
2 48 A 0033 1999 Land Rower Kaptıkaçtı (Arazi Hiz.) FAAL HASARSIZ 40000 2.400,00 Emniyet Müd. Bahçesi
3 48 A 0040 2008 Ford Connect Tourneok210s 1.8 tdci FAAL HASARSIZ 9000 540,00 Emniyet Müd. Bahçesi
4 48 A 0087 2009 Renault  Megane Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 14000 840,00 Emniyet Müd. Bahçesi
5 48 A 0137 2009 Renault  Clio Clio Symbol 1.4  FAAL HASARSIZ 20000 1.200,00 Emniyet Müd. Bahçesi
6 48 A 0143 2009 Renault  Clio Clio Symbol 1.4  FAAL HASARSIZ 19500 1.170,00 Emniyet Müd. Bahçesi
7 48 A 0207 1999 Ford Transit LCX Kısa Şasi FAAL HASARSIZ 8000 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
8 48 A 0257 2003 Fiat Doblo 1.6 16 V SX FAAL HASARSIZ 8500 510,00 Emniyet Müd. Bahçesi
9 48 A 0275 2005 Renault  Megane Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 15000 900,00 Emniyet Müd. Bahçesi
10 48 A 0277 2005 Opel  Astra Astra1.4 FAAL HASARSIZ 16000 960,00 Emniyet Müd. Bahçesi
11 48 A 0278 2005 Ford Connect Tourneok210s 1.8 tdci FAAL HASARSIZ 11000 660,00 Emniyet Müd. Bahçesi
12 48 A 0285 2005 BMW Motor F 650 GS  FAAL HASARSIZ 7000 420,00 Emniyet Müd. Bahçesi
13 48 A 0292 2013 Opel  Astra Astra (HASARLI) GAYRI FAAL HASARLI 10000 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
14 48 A 0296 2006 Renault  Clio Clio 1.4 FAAL HASARSIZ 17000 1.020,00 Emniyet Müd. Bahçesi
15 48 A 0299 2003 Fiat Doblo 1.6 16 V FAAL HASARSIZ 8000 480,00 Emniyet Müd. Bahçesi
16 48 A 0328 2008 Hyundai Accent Accent Era 1.6  FAAL HASARSIZ 10000 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
17 48 A 0332 2007 Honda Motor XL1000  FAAL HASARSIZ 6000 360,00 Emniyet Müd. Bahçesi
18 48 A 0348 2008 Toyota Auris Auris FAAL HASARSIZ 22000 1.320,00 Emniyet Müd. Bahçesi
19 48 A 0350 2008 Renault Kangoo Multixauth 1.5 dci FAAL HASARSIZ 10000 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
20 48 A 0003 2009 Renault  Megane Megane II 1.6 FAAL HASARSIZ 18000 1.080,00 Emniyet Müd. Bahçesi
21 48 A 0139 2009 Renault Symbol Symbol 1.4  FAAL HASARSIZ 18000 1.080,00 Emniyet Müd. Bahçesi
22 48 A 0140 2009 Renault Symbol Symbol 1.4  FAAL HASARSIZ 19000 1.140,00 Emniyet Müd. Bahçesi
23 48 A 0287 2005 BMW MOTOR F 650 GS  FAAL HASARSIZ 7000 420,00 Emniyet Müd. Bahçesi
24 48 A 0321 2001 Renault   Clio Symbol 1.4 RNA FAAL HASARSIZ 10000 600,00 Emniyet Müd. Bahçesi
25     HURDA MALZEME ALÜMİNYUM HURDASI 5.184 KG   46656 2.799,36 Emniyet Müd. Deposunda
26     HURDA MALZEME PİRİNÇ HURDASI  971 KG   17478 1.048,68 Emniyet Müd. Deposunda
27     HURDA MALZEME DEMİR HURDASI 10.000 KG   15000 900,00 Emniyet Müd. Deposunda
T O P L A M 467.134,00 28.028,04  
 
 
 • Muğla Valiliği
 • Muğla Belediyesi
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS