Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
E-Pasaport Bilgi-Randevu
 
 
Kimler pasaport alabilir?
Pasaport müracaatı na​sıl ve nereye yapılır?
Ki​​m, hangi pasaportu alabilir?
 
 Pasaport Müracatı için Randevu alabilirsiniz. 
 
Randevu almak için tıklayınız...​ 
 
SÜRE​ ​HARÇ BEDELİ ​​PASAPORT DEFTER BEDELİ ​TOPLAM
6 AY​ ​111,70 TL ​87.50 TL 199,20 TL​
​1 YIL 163,30 TL​ ​87.50 TL ​250,80 TL
​2 YIL ​266,40 TL ​87.50 TL ​353,90 TL
​3 YIL ​378,30 TL ​87.50 TL ​465,80 TL
​3 YILDAN
FAZLA
​533,10 TL​
​87.50 TL ​620,60 TL
 
 
 PASAPORT BEDELLERİNİ TAHSİLATA YETKİLİ BANKALAR           :
 
  1. TC.Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
  2. Türkiye Halk Bnakası A.Ş. Genel Müdürlüğü
  3. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
  4. Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
  5. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
  6. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
  7. Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
  8. HSBC Bank A.Ş.Genel Müdürlüğü
  9. Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü
10. Fortis Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü
11. Tekstilbank A.Ş. Genel Müdürlüğü
12. Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
13. Finasbank A.Ş. Genel Müdürlüğü
14. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
15. Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğü
16. Ing Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü
17. Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlüğü
18. Eurobank Tekfen A.Ş. Genel Müdürlüğü
19. Türkish Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü
20. Citibank A.Ş. Genel Müdürlüğü
21. Turklandbank A.Ş. Genel Müdürlüğü
22. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
23. Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
24. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
25. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 
 
 
Not: Umama Mahsus Pasaport alacak her vatandaş yaş sınır gözetmeksizin harç ve pasaport defter bedeli yatırmak zorundadır. 31 Ocak 2011’den itibaren temdit ve refakat hanesine kayıt yapılmamaktadır. (Herkese münferit pasaport düzenlenir.)​
 
 
 basliklar_pasaport[1].png
 
 UMUMA MAHSUS PASAPORT 
Umumi.jpg 
 
 
Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.  Umuma Mahsus Pasaportlar en az 6 ay süreli, 18 yaşından küçükler için en çok 5 yıl, 18 yaşından büyükler içinse 10 yıl süreli olarak düzenlenmektedir.
 
Darphane ve Damga Matbası Genel Müdürlüğünden temin edilen sistemde zaman zaman meydana gelen aksaklıklardan ve pasaport müracaatlarında yoğunluklar nedeniyle pasaport teslim süresinin 1 haftayı bulması sebebi ile vatandaşlarımızın pasaport müracaat işlemlerini son güne bırakmamaları önemlidir.
 
 
 UMUMA MAHSUS PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
Nüfus cüzdanının aslı, (Ehliyet, nüfus cüzdanı fotokopisi veya herhangi başka bir resmi kurum    kimliği kabul edilmemektedir. 5682 S.K/17. Md.)
 1. İki adet son 6 ay içinde çekilmiş, 50*60mm ebatlarında, arka fon rengi beyaz biyometrik fotoğraf,
 2. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar,
 3. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont,
 4. Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont.
      BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLECEK DİĞER BELGELERBAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLECEK DİĞER BELGELER

Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, noterden veya Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname, anne ve babanın her ikisinin de müracaata gelmemeleri durumunda, reşit olan birisine vekalet vermeleri gerekmektedir.
Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa mahkeme tarafından atanmış vasinin noterden   veya bizzat Pasaport Şubesine gelerek verecekleri muvafakatname,
Türkiye’deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim  amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapacaklar ise Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığından ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı.(Pasaport Süreleri Defterdarlık/Mal Müdürlüğü’nün onayladığı süre kadar verilir.)
Mesleğe ilişkin herhangi bir belge istenmemektedir. Kişinin beyanına göre işlem yapılmaktadır.​​
 
HUSUSİ PASAPORT
 
 HususiPas-720x1024.jpg
 
 
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORTLARI KİMLER ALABİLİR?
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
 
 
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.
Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.
Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi Damgalı( Yeşil) pasaportların süresi 5 yıldır.
 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden temin edilen sistemde zaman zaman meydana gelen aksaklıklardan ve pasaport müracaatlarında yoğunluklar nedeniyle pasaport teslim süresinin 1 haftayı bulması sebebi ile vatandaşlarımızın pasaport müracaat işlemlerini son güne bırakmamaları önemlidir.
 
Hususi Damgalı (Yeşil) pasaport müracaat işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlükleri Pasaport Şube Müdürlüklerine yapılabilir.
 
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
 1. Nüfus cüzdanının aslı, (Ehliyet, nüfus cüzdanı fotokopisi veya herhangi başka bir resmi kimlik kabul edilmemektedir. 5682 S.K/17. Md.)          
 2.  
 3. İki adet son 6 ay içinde çekilmiş, 50 X 60 mm ebatlarında, arka fon rengi beyaz biyometrik fotoğraf,
 4.  
 5. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar,
 6.  
 7. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont,
 8.  
 9. Hak sahibinin 18-25 yaş arası çocukları için öğrenci belgesi,
 10. a. Emekli ve müstafiler için emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesi ile öğrenim durumunu gösterir kurumlarından alacakları mühürlü ve ıslak imzalı belge istenir. Görev ve ünvanı en az lise mezunu olmayı gerektiren ve bu durumu resmi belge ile ispat edenlerden ayrıca öğrenim belgesi istenmez.
  b. Emekli Belediye başkanlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Dairesi Başkanlığından alacakları, birinci derece ile emekliliğe hak kazanmış olduklarını gösterir belge ile müracaat etmeleri ve yasal bir engellerinin bulunmaması halinde hususi damgalı pasaport talepleri yerine getirilecektir.
  c. Şehit ve Vazife Malülleri ile Sporcu Şeref Aylığı bağlanan ve Devlet Sporcusu ünvanı verilen sporculardan Eğitim Durumunu gösterir belge istenmez.​
 11. Çalışanlar için çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından tasdiklenmiş  matbu hususi damgalı pasaport talep formu.Bu form düzenleme tarihinden itibaren 60 gün geçerlidir.​
 12.  
 13. 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5. Maddesi doğrultusunda hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formları ile kadro durumlarını gösterir belgelerde elektronik imza kabul edilmeyecektir. Bu belgelerde mutlak suretle ıslak imza bulunması gerekmektedir.​
 14.  
 15. Formun üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurum sorumludur.​
   
 
 BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLECEK DİĞER BELGELER​
 
 
 1. ​Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni mümessillerinin noterden veya ilgili Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname.
 2. ​Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için müracaat edilecekse mahkeme tarafından atanmış olan vasisinin noterden alacakları veya ilgili Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Şubesine şahsen gelerek verecekleri muvafakatname.
 3. Hak sahibinin vefatı durumunda, hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' veya 'bekar' ibaresinin bulunması gerekmektedir.
 4. Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu ibaresi bulunan resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
 5. Çalışanlar 18 yaşından büyük çocukları için kendi kurumlarından düzenlettikleri  hususi damgalı pasaport talep formunda imzalamaları gereken ilgili kısımları imzaladıktan sonra kendisi hususi damgalı pasaport almayacak ise hak sahibinin müracaata gelmesine gerek yoktur.​
 6. Ayrıca Emekliler için hak sahibinin müracaat esnasında kendisi pasaport almasa dahi mutlak suretle müracaata gelmesi, şayet gelemeyecek ise noterden muvafakatname vermesi gerekmektedir.
 7. Hak  sahibinin ergin olup, uygun şartları taşıyan öğrenimi devam eden ve bunu da belgelendiren çocuklarından 25 yaşın ikmaline 6 aydan az kalanlara Hususi damgalı pasaport düzenlenmeyecektir. (Kısıtlılar Hariç)
 8. Hak  sahibinin  ergin  çocuklarından  uygun  şartları  taşıyan  ve yurt dışındaki ÖSYS Yüksek Öğrenim Programları ve kontenjanları kılavuzunda yer almayan Yüksek Öğretim Kurumlarına kabul edilenlerden okula kabul edildiklerine dair belgenin aslı veya uluslararası geçerliliği olan apostil işlemi ve yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi öğrenci belgesi olarak kabul edilecektir.​
 9. Vefat eden ebeveyninden dolayı, ergin olmayan çocuklara, ergin olsalar dahi evli olmamak, iş sahibi olmamak ve öğrenimi devam etmek kaydı ile 25 yaşının ikmaline kadar çocuklara, ergin  olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zaman da bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklara, Vefat eden ebeveyninden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar, iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen şartları taşıyanlara Hususi Damgalı pasaport verilir.
 10. İlk defa Emekli olarak veya görevden çekilenlerden hususi damgalı pasaport taleplerinde bulunanlardan bir defaya mahsus olmak üzere emekli oldukları veya ayrıldıkları kurumdan, unvanını ve kadro derecesini gösterir mühürlü belge (Kadro derece yazısı) istenir.
 11. Anne ve Babası boşanmış ergin olmayan çocuklardan velayet hakkı yargı kararı ile anne veya babadan hangisine verilmiş olursa  olsun çocuğun ebeveynlerinin hangisinin hususi damgalı pasaport alma hakkı var ise yargı kararı ile velayet hakkı verilen ebeveyninin hususi damgalı pasaport alması için muvafakat vermesi halinde anne ve babası boşanmış, ergin olmayan çocuğa ebeveyninin hakkından hususi damgalı pasaport verilir. Yine evlilik dışında doğmuş nesebi gayri sahih çocukların baba tarafından tanınmış ve nüfus kütüğüne kaydını yaptırmış olması, ayrıca annesinin hususi damgalı pasaport alması için muvafakat vermesi halinde ergin olmayan çocuğa ebeveyninin hakkından yine aynı nevi pasaport verilir.
 12. Pasaport almak isteyen şahısların, eşlerinin ve 7 yaşından gün almış çocukların müracaat esnasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir.
 13. Hususi Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydıyla Hususi Pasaport verilir; dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı Hususi Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport verilmemektedir.
 14. 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14/A maddesine göre hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi  olmayan çocukların için resmi sağlık kurumlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporunda özür durumumun “ağır özürlü” veya özür oranının %50 ve üzeri olması, bununla birlikte raporun geçerlilik süresinin  “süresiz” olması halinde bu kişilerin bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğunda pasaport müracaatları kabul edilir​.

NOT: Hususi Pasaportlar (defter bedeli dışında) harca tabi değildir. Pasaport İstek Formunu arkalı ve önlü çıkarttıktan sonra birbirine yapıştırmayınız.Önlü ve arkalı bastırınız. 


ÖNEMLİ     : 
 
       04.09.2014 tarihinden geçerli Hususi pasaport alacaklarda en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranır hükmü getirildiğinden, Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu yeniden düzenlenmiştir. 04.09.2014 tarihinden itibaren eski form iptal edilerek YENİ Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu kullanılacaktır.
 
Ayrıca, Kurumlardan emekli veya çekilen kişiler için düzenlenecek olan kadro durumunu gösterir belgelerde ayrıca personelin öğrenim durumları da belirtilecektir         

 

 

 

HİZMET DAMGALI PASAPORTLARI

 

 Hizmet.jpg

 

 

 
HİZMET DAMGALI PASAPORTLARI KİMLER ALABİLİR?
Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.
 
Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı türden pasaport verilir. Pasaport sahibinin 18 yaşından küçük çocukları ile, 18-25 yaş arası çocuklarına öğrenci belgesini getirmek  şartı ile, Hizmet Damgalı Pasaport hamilinin istemesi halinde aynı türden pasaport verilir. Hizmet Pasaportunun süresi 5 yılı geçemez.
 
Darphane ve Damga Matbası Genel Müdürlüğünden temin edilen sistemde zaman zaman meydana gelen aksaklıklardan ve pasaport müracaatlarında yoğunluklar nedeniyle pasaport teslim süresinin 1 haftayı bulması sebebi ile vatandaşlarımızın pasaport müracaat işlemlerini son güne bırakmamaları önemlidir.
 
Hizmet Damgalı (Gri) pasaport müracaat işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlükleri Pasaport Şube Müdürlüklerine yapılabilir.
 
HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
 
 
 1. Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış, Hizmet Pasaport Talep Formu,
   
 2. Nüfus cüzdanının aslı, (Ehliyet, nüfus cüzdanı fotokopisi veya herhangi başka bir resmi kimlik kabul edilmemektedir. 5682 S.K/17. Md.)
   
 3. İki adet, son 6 ay içinde çekilmiş, 50*60mm ebatlarında, arka fon rengi beyaz biyometrik fotoğraf,
 4.  
 5. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar,
   
 6. Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, noterden veya Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname,
   
 7. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont,
   
 8. Hak sahibinin 18-25 yaş arası çocukları için öğrenci belgesi,
   
 9. Vize isteyen ülkelere görevli olarak gidecekler için görev başlama tarihinden en erken 25 gün öncesinden, vize istemeyen ülkeler için en erken 15 gün öncesinden müracaat edebilir.​ 
 
BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLEBİLECEK DİĞER BELGELER
   
Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi, daha önce almış oldukları Umuma Mahsus Pasaportları, Hizmet Pasaport alırken Emniyete iade edenler, formdaki ilgili bölüme Umuma Mahsus Pasaportlarını Emniyete teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak pasaport dosyalarında bulunmaz ise Umuma Mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında, T.C.K' nın 206.maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise ' Resmi Belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan işlem yapılmaktadır. Bundan dolayı daha önceden alınmış Umuma Mahsus Pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak suretle müracaat esnasında getirilmesi, hak sahiplerinde değil ise formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gereklidir.
Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakatı (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilebilir.)◦Hizmet pasaportu almak isteyen şahısların eşlerinin veya 7 yaşından gün almış çocuklarının müracaat esnasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.
   

 DİPLOMATİK PASAPORT

 
 
diplomatik_pasaport.jpg 

 

 

Diplomatik Damgalı Pasaportları Kimler Alabilir
 
Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan başmüşavirleri ile Başbakan dışişleri danışmanlarına, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.
 
Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine de diplomatik pasaport verilmesi mümkündür.
 
Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp reşit bulunmayan erkek çocuklarına da diplomatik pasaport Dışişleri Bakanlığınca verilir.
 
Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.​
 

 

 
 
 
 
 

​ 

 
 
 • Muğla Valiliği
 • Muğla Belediyesi
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS